Tag: proces badawczy

Reklama jako skutek uboczny

Wspólny punkt prywatnego i publicznego

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez danych i badań statystycznych. Prowadzenie prywatnej firmy jest bez tego właściwie niemożliwe, podobnie z wszelkimi działaniami placówek publicznych. Pole, w którym spotykają się te dwa żywioły, to właśnie statystyka, która stanowi podstawę dla aktywności promocyjnej. Bez reklamy i odpowiednich strategii marketingowych nawet najwyższej jakości i najbardziej potrzebne działania społeczne i kulturalne, nie mają możliwości zaowocować. Tak samo jest z biznesem, wprowadzaniem produktów i usług na rynek. Badania statystyczne, zwłaszcza te analizujące opinie i nawyki społeczne, pozwalają na obranie właściwego kierunku działań i dopasowania się do potrzeb i wymagań klientów. Mogą pomóc również w inny dodatkowy sposób.

 

Cel poznawania opinii

Badania opinii klientów dają nam ogromną wiedzę, której nie sposób zdobyć innymi metodami. Oferują możliwość zapoznania się, choćby powierzchownego, z rozmaitymi przyzwyczajeniami, potrzebami czy nawykami osób, które stanowić będą nasz target. Ostatecznym efektem takich badań powinien być produkt lub usługa o doskonałym dopasowaniu do klienta, po które sięgnie on chętniej, niż po inne. To niełatwe, zważywszy, że każda niemal usługa i produkt dostarczana jest na rynek w szerokiej gamie wariantywności.

 

Badania jako forma marketingu

Interesujące jest jednak to, że sam proces gromadzenie danych dotyczących opinii bardzo często staje się również okazją do pierwszego spotkania z ofertą danej firmy. Wiele osób uważa, że warto brać udział w tego typu badaniach, ponieważ dają one możliwość zorientowania się nowinkach, które być może zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Przy tak ogromnej konkurencji w dzisiejszych czasach, trudno liczyć na to, że klienci trafią do nas od razu po zobaczeniu spotu czy plakatu – dalece bardziej prawdopodobne jest, że materiały te nie zostaną na długo w ich pamięci. Dlatego wiele kampanii marketingowych przeniosło się na facebooka oraz inne nowomedialne platformy, zwiększając częstotliwość kontaktu wizualnego z produktem. Jest to strategia kosztowna, a za razem ryzykowna, ponieważ łatwo w niej „obstawić niewłaściwego konia” i nie trafić tam, gdzie informacji poszukuje nasza grupa targetowa. Dotarcie do odpowiedniej grupy okazuje się natomiast możliwe jeszcze na etapie badań poprzedzających wypuszczenie produktu.

 

A niech gadają…!

Badanie opinii wywołuje u odbiorcy pewien poziom zaangażowania. Działa tu pewien interesujący mechanizm psychologiczny, który sprawia, że poświęcenie czasu przekłada się na doświadczenie, którym pragniemy się podzielić. Istnieje więc duża szansa, że badany podzieli się opowieścią o produkcie z innymi, poszerzając grono potencjalnych konsumentów. Badania opinii i satysfakcji klientów również mogą wywołać taki efekt. Nawet wtedy, gdy produkt został przez nich odrzucony, przekazana dalej opowieść utrwala pozycję marki w głowach odbiorców. Moglibyśmy wyobrazić sobie nawet sfingowaną w tym celu… antykampanię. Wymyślona specjalnie w tym celu propozycja zmian zostanie odrzucona, ale wizerunek marki ugruntuje się wśród odbiorców. Badania opinii i satysfakcji zwykle prowadzone są w sposób niezwykle przyjazny dla klienta, nie generują więc negatywnych wrażeń, których skojarzenia z naszym logo wolelibyśmy uniknąć. Dzięki temu, że dają one naszym klientom pewien wgląd w naszą działalność, mogą okazać się skuteczne jako narzędzie promocji. Wychodząc do ludzi – warto zadbać o to, żeby odsłonięta była nasza najlepsza strona.

W jakim celu wykonuje się badania świadomości marki?

Rozpoznawalność marki w większości przypadków sprawia, że klienci chętniej sięgają po jej produkty. Jej budowanie to jednak wieloetapowy proces, który trwa przez lata i cały czas trzeba dbać o różne jego aspekty. Należy też na bieżąco kontrolować, czy zamierzenia dorównują rzeczywistym efektom i właśnie dlatego przeprowadza się badania świadomości marki. Jakie dokładnie są ich korzyści?

 

Jak definiuje się markę?

 

Marka to kombinacja różnych elementów związanych z identyfikacją przedsiębiorstwa. Są to zarówno elementy werbalne takie jak jej nazwa, jak i niewerbalne, w tym znak towarowy. Aby jednak zapisały się w świadomości klientów, niezbędne są duże nakłady finansowe na promocję. Znana marka może jednak na późniejszym etapie ustalać również wyższe ceny za swoje produkty.

 

Cele badania świadomości marki

 

Firma może mieć swoje cele jeśli chodzi o to, w jaki sposób ma być postrzegana jako marka. Trzeba jednak na bieżąco kontrolować, czy wizerunek oczekiwany a wykreowany są ze sobą zgodne. Właśnie w tym celu wykonuje się badania świadomości marki, dzięki którym można wyciągnąć szereg wniosków takich jak:

 

  • w jaki sposób postrzegana jest firma,
  • czy wizerunek kształtowany jest zgodnie z planem,
  • jak marka plasuje się na tle najbliższych konkurentów,
  • czy zastosowana strategia przynosi pozytywne efekty,
  • czy niezbędny jest rebranding.

 

Opinie negatywne – co teraz?

 

W badaniu świadomości marki może okazać się, że jej wizerunek nie odpowiada założeniom. Wówczas niezbędny może być rebranding, czyli modyfikacja elementów składowych marki. Celem jest zazwyczaj odnowienie jej wizerunku i ponowne zbudowanie wartości, jeśli np. w skutek zmian rynkowych doszło do jej obniżenia.

 

Proces rebrandingu jest jednak skomplikowany, dlatego musi być poparty przez skrupulatnie wykonane badania świadomości marki, aby dokładnie określić, jakie zmiany są niezbędne.

 

Niska świadomość wcale nie musi jednak oznaczać konieczności rebrandingu. Jeśli marka celuje w zwiększenie popularności w jednym z segmentów rynkowych, wówczas firma może zadecydować o zwiększeniu nakładów reklamowych, co pozwoli równocześnie zwiększyć jej znaczenie w sektorze. Właśnie dlatego badania świadomości marki są nierozłącznie związane z budowaniem strategii marketingowej.

 

Jak badać świadomość marki?

 

Badanie świadomości marki najlepiej zlecić specjalistom z centrów badawczych. Jednym z nich jest firma Biostat®, która dysponuje dużą grupą respondentów z całej Polski. W przypadku badania świadomości marki ważna jest jednak przede wszystkim liczebność grupy, dlatego też do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim technikę CAWI.

 

Ankieta jest w tym przypadku wysyłana elektronicznie, co gwarantuje również krótki czas uzyskiwania odpowiedzi. Oczywiście kluczowa jest reprezentatywność grupy na której zostanie przeprowadzone badanie, właśnie dlatego trzeba zlecać je centom badawczym dysponującym odpowiednią bazą ankietowanych.

 

Podczas takiego badania świadomości marki można uzyskać dodatkowo naprawdę wiele użytecznych informacji, w tym zestawić markę z konkurentami, zidentyfikować jej wady i zalety, a także lepiej poznać klientów docelowych przedsiębiorstwa.

 

Badania świadomości marki są niezbędne, jeśli firma chce budować silny i spójny wizerunek. Ten ostatni jest naprawdę ważny dla sukcesu przedsiębiorstwa na bardzo turbulentnym rynku z wieloma konkurentami.

sondaz24.pl
Telefon