W jakim celu wykonuje się badania świadomości marki?

Rozpoznawalność marki w większości przypadków sprawia, że klienci chętniej sięgają po jej produkty. Jej budowanie to jednak wieloetapowy proces, który trwa przez lata i cały czas trzeba dbać o różne jego aspekty. Należy też na bieżąco kontrolować, czy zamierzenia dorównują rzeczywistym efektom i właśnie dlatego przeprowadza się badania świadomości marki. Jakie dokładnie są ich korzyści?

 

Jak definiuje się markę?

 

Marka to kombinacja różnych elementów związanych z identyfikacją przedsiębiorstwa. Są to zarówno elementy werbalne takie jak jej nazwa, jak i niewerbalne, w tym znak towarowy. Aby jednak zapisały się w świadomości klientów, niezbędne są duże nakłady finansowe na promocję. Znana marka może jednak na późniejszym etapie ustalać również wyższe ceny za swoje produkty.

 

Cele badania świadomości marki

 

Firma może mieć swoje cele jeśli chodzi o to, w jaki sposób ma być postrzegana jako marka. Trzeba jednak na bieżąco kontrolować, czy wizerunek oczekiwany a wykreowany są ze sobą zgodne. Właśnie w tym celu wykonuje się badania świadomości marki, dzięki którym można wyciągnąć szereg wniosków takich jak:

 

 

Opinie negatywne – co teraz?

 

W badaniu świadomości marki może okazać się, że jej wizerunek nie odpowiada założeniom. Wówczas niezbędny może być rebranding, czyli modyfikacja elementów składowych marki. Celem jest zazwyczaj odnowienie jej wizerunku i ponowne zbudowanie wartości, jeśli np. w skutek zmian rynkowych doszło do jej obniżenia.

 

Proces rebrandingu jest jednak skomplikowany, dlatego musi być poparty przez skrupulatnie wykonane badania świadomości marki, aby dokładnie określić, jakie zmiany są niezbędne.

 

Niska świadomość wcale nie musi jednak oznaczać konieczności rebrandingu. Jeśli marka celuje w zwiększenie popularności w jednym z segmentów rynkowych, wówczas firma może zadecydować o zwiększeniu nakładów reklamowych, co pozwoli równocześnie zwiększyć jej znaczenie w sektorze. Właśnie dlatego badania świadomości marki są nierozłącznie związane z budowaniem strategii marketingowej.

 

Jak badać świadomość marki?

 

Badanie świadomości marki najlepiej zlecić specjalistom z centrów badawczych. Jednym z nich jest firma Biostat®, która dysponuje dużą grupą respondentów z całej Polski. W przypadku badania świadomości marki ważna jest jednak przede wszystkim liczebność grupy, dlatego też do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim technikę CAWI.

 

Ankieta jest w tym przypadku wysyłana elektronicznie, co gwarantuje również krótki czas uzyskiwania odpowiedzi. Oczywiście kluczowa jest reprezentatywność grupy na której zostanie przeprowadzone badanie, właśnie dlatego trzeba zlecać je centom badawczym dysponującym odpowiednią bazą ankietowanych.

 

Podczas takiego badania świadomości marki można uzyskać dodatkowo naprawdę wiele użytecznych informacji, w tym zestawić markę z konkurentami, zidentyfikować jej wady i zalety, a także lepiej poznać klientów docelowych przedsiębiorstwa.

 

Badania świadomości marki są niezbędne, jeśli firma chce budować silny i spójny wizerunek. Ten ostatni jest naprawdę ważny dla sukcesu przedsiębiorstwa na bardzo turbulentnym rynku z wieloma konkurentami.

sondaz24.pl
Telefon