Tag: zarabianie na ankietach

Dlaczego warto wypełniać płatne ankiety?

Płatne ankiety pozwalają uczestnikowi badania samodzielnie zadecydować, kiedy i gdzie chce wypełnić ankietę, a co najważniejsze czy chce to zrobić.

 

Podstawowe korzyści wypełniania ankiet online

Ankietyzacja online wiąże się przede wszystkim z komfortem ankietowanego. Udział
w badaniu jest dobrowolny, zachowana zostaje także zasada poufności i anonimowości. Internauta dzięki dostępowi do panelu badawczego może sam wybierać badania, w których chce brać udział, a następnie wypełniać w wolnej chwili ankiety, czego skutkiem będzie otrzymanie adekwatnego wynagrodzenie. Przy czym wynagrodzenie to może mieć różne formy, mogą to być np.:

  • bony zakupowe;
  • nagrody rzeczowe;
  • gotówka.

 

Jakie inne zalety posiadają badania online?

Z punktu widzenia ankietowanego nie tylko warto zwracać uwagę na komfort uczestnictwa w takim badaniu, ale także:

  • dostęp do szerokiej bazy projektów badawczych – jeśli ankietowany jest zarejestrowany na panelu badawczym to może przystąpić do wszystkich badań, które są dostępne na panelu;
  • możliwość uczestnictwa w badania z różnych dziedzin – na panelu badawczym zamieszczane są badania, które dotyczą różnych kwestii, od spędzania czasu wolnego, przez decyzje konsumenckie, aż po sprawy zdrowotne;
  • możliwość dzielenia się swoimi opiniami i ocenami – dla badacza każdy głos jest wyjątkowy, pozyskiwanie różnorodnych opinii i ocen pozwala zrozumieć zachodzące zjawiska w społeczeństwie z różnych perspektyw.

 

Czy mogę brać pełny udział we wszystkich badaniach?

Warto pamiętać, że ankietowany może przystąpić do rozpoczęcia każdego badania, które zostaje mu zaproponowane, ale musi przejść pozytywnie przez pytania filtrujące. Pytania te mają na cele uniemożliwienie wzięcia udziału w badaniu tym osobom, które nie spełniają postawionych wymagań np. nie są alergikami. Nie oznacza to, że za samo przystąpienie badania nie otrzymuje się punktów, które składają się na otrzymywane wynagrodzenie.

 

Czy warto brać udział w płatnych badaniach online?

Tak, badania tego typu wiążą się z wieloma korzyściami przytoczonymi w artykule. Decydując się na wypełnienie płatnej ankiety, zyskuje się możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy w krótkim czasie, a jednocześnie jest to dobry sposób na efektywne spędzanie czasu w Internecie.

sondaz24.pl
Telefon