Tag: badania ankietowe

Dlaczego warto wypełniać płatne ankiety?

Płatne ankiety pozwalają uczestnikowi badania samodzielnie zadecydować, kiedy i gdzie chce wypełnić ankietę, a co najważniejsze czy chce to zrobić.

 

Podstawowe korzyści wypełniania ankiet online

Ankietyzacja online wiąże się przede wszystkim z komfortem ankietowanego. Udział
w badaniu jest dobrowolny, zachowana zostaje także zasada poufności i anonimowości. Internauta dzięki dostępowi do panelu badawczego może sam wybierać badania, w których chce brać udział, a następnie wypełniać w wolnej chwili ankiety, czego skutkiem będzie otrzymanie adekwatnego wynagrodzenie. Przy czym wynagrodzenie to może mieć różne formy, mogą to być np.:

 • bony zakupowe;
 • nagrody rzeczowe;
 • gotówka.

 

Jakie inne zalety posiadają badania online?

Z punktu widzenia ankietowanego nie tylko warto zwracać uwagę na komfort uczestnictwa w takim badaniu, ale także:

 • dostęp do szerokiej bazy projektów badawczych – jeśli ankietowany jest zarejestrowany na panelu badawczym to może przystąpić do wszystkich badań, które są dostępne na panelu;
 • możliwość uczestnictwa w badania z różnych dziedzin – na panelu badawczym zamieszczane są badania, które dotyczą różnych kwestii, od spędzania czasu wolnego, przez decyzje konsumenckie, aż po sprawy zdrowotne;
 • możliwość dzielenia się swoimi opiniami i ocenami – dla badacza każdy głos jest wyjątkowy, pozyskiwanie różnorodnych opinii i ocen pozwala zrozumieć zachodzące zjawiska w społeczeństwie z różnych perspektyw.

 

Czy mogę brać pełny udział we wszystkich badaniach?

Warto pamiętać, że ankietowany może przystąpić do rozpoczęcia każdego badania, które zostaje mu zaproponowane, ale musi przejść pozytywnie przez pytania filtrujące. Pytania te mają na cele uniemożliwienie wzięcia udziału w badaniu tym osobom, które nie spełniają postawionych wymagań np. nie są alergikami. Nie oznacza to, że za samo przystąpienie badania nie otrzymuje się punktów, które składają się na otrzymywane wynagrodzenie.

 

Czy warto brać udział w płatnych badaniach online?

Tak, badania tego typu wiążą się z wieloma korzyściami przytoczonymi w artykule. Decydując się na wypełnienie płatnej ankiety, zyskuje się możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy w krótkim czasie, a jednocześnie jest to dobry sposób na efektywne spędzanie czasu w Internecie.

W jakim celu wykonuje się badania świadomości marki?

Rozpoznawalność marki w większości przypadków sprawia, że klienci chętniej sięgają po jej produkty. Jej budowanie to jednak wieloetapowy proces, który trwa przez lata i cały czas trzeba dbać o różne jego aspekty. Należy też na bieżąco kontrolować, czy zamierzenia dorównują rzeczywistym efektom i właśnie dlatego przeprowadza się badania świadomości marki. Jakie dokładnie są ich korzyści?

 

Jak definiuje się markę?

 

Marka to kombinacja różnych elementów związanych z identyfikacją przedsiębiorstwa. Są to zarówno elementy werbalne takie jak jej nazwa, jak i niewerbalne, w tym znak towarowy. Aby jednak zapisały się w świadomości klientów, niezbędne są duże nakłady finansowe na promocję. Znana marka może jednak na późniejszym etapie ustalać również wyższe ceny za swoje produkty.

 

Cele badania świadomości marki

 

Firma może mieć swoje cele jeśli chodzi o to, w jaki sposób ma być postrzegana jako marka. Trzeba jednak na bieżąco kontrolować, czy wizerunek oczekiwany a wykreowany są ze sobą zgodne. Właśnie w tym celu wykonuje się badania świadomości marki, dzięki którym można wyciągnąć szereg wniosków takich jak:

 

 • w jaki sposób postrzegana jest firma,
 • czy wizerunek kształtowany jest zgodnie z planem,
 • jak marka plasuje się na tle najbliższych konkurentów,
 • czy zastosowana strategia przynosi pozytywne efekty,
 • czy niezbędny jest rebranding.

 

Opinie negatywne – co teraz?

 

W badaniu świadomości marki może okazać się, że jej wizerunek nie odpowiada założeniom. Wówczas niezbędny może być rebranding, czyli modyfikacja elementów składowych marki. Celem jest zazwyczaj odnowienie jej wizerunku i ponowne zbudowanie wartości, jeśli np. w skutek zmian rynkowych doszło do jej obniżenia.

 

Proces rebrandingu jest jednak skomplikowany, dlatego musi być poparty przez skrupulatnie wykonane badania świadomości marki, aby dokładnie określić, jakie zmiany są niezbędne.

 

Niska świadomość wcale nie musi jednak oznaczać konieczności rebrandingu. Jeśli marka celuje w zwiększenie popularności w jednym z segmentów rynkowych, wówczas firma może zadecydować o zwiększeniu nakładów reklamowych, co pozwoli równocześnie zwiększyć jej znaczenie w sektorze. Właśnie dlatego badania świadomości marki są nierozłącznie związane z budowaniem strategii marketingowej.

 

Jak badać świadomość marki?

 

Badanie świadomości marki najlepiej zlecić specjalistom z centrów badawczych. Jednym z nich jest firma Biostat®, która dysponuje dużą grupą respondentów z całej Polski. W przypadku badania świadomości marki ważna jest jednak przede wszystkim liczebność grupy, dlatego też do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim technikę CAWI.

 

Ankieta jest w tym przypadku wysyłana elektronicznie, co gwarantuje również krótki czas uzyskiwania odpowiedzi. Oczywiście kluczowa jest reprezentatywność grupy na której zostanie przeprowadzone badanie, właśnie dlatego trzeba zlecać je centom badawczym dysponującym odpowiednią bazą ankietowanych.

 

Podczas takiego badania świadomości marki można uzyskać dodatkowo naprawdę wiele użytecznych informacji, w tym zestawić markę z konkurentami, zidentyfikować jej wady i zalety, a także lepiej poznać klientów docelowych przedsiębiorstwa.

 

Badania świadomości marki są niezbędne, jeśli firma chce budować silny i spójny wizerunek. Ten ostatni jest naprawdę ważny dla sukcesu przedsiębiorstwa na bardzo turbulentnym rynku z wieloma konkurentami.

sondaz24.pl
Telefon