Najlepsze praktyki w ankietach online

Ankiety online są jedną z najpopularniejszych metod badawczych. Korzystają z nich zarówno przedsiębiorcy w celu poznania opinii konsumentów, jak i studenci, aby przeprowadzić badania naukowe. Każdy z nas może przeprowadzić ankietę online, lecz nie zawsze są one przeprowadzane w prawidłowy sposób. Źle przeprowadzona ankieta online może nie dać nam rzetelnych informacji, a to przełoży się na nieprawidłowe wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji, które nie będą najlepsze. Co więc zrobić, aby przeprowadzić ankietę online w skuteczny sposób?

Jasne sformułowanie pytań

Używanie bardzo krzykliwych lub mylących pytań może zirytować Twoich respondentów, którzy mogą zrezygnować z ankiety online. Badania internetowe są pośrednie, więc nie mamy wpływu na to, czy osoba wypełniająca ankietę dokończy ją, czy opuści po kilku pytaniach. Dodanie prostych, łatwych do zrozumienia pytań przyniesie Ci dokładne wyniki od Twoich respondentów.

Używanie pytań zamkniętych

Podczas tworzenia ankiety online, świetnie jest umieścić w niej pytania zamknięte (które mają z góry ustalone odpowiedzi). Pytania te są łatwe dla respondentów, gdyż wybierają odpowiedź z dostępnych opcji, nie muszą wymyślać własnych stwierdzeń. Pytania otwarte wymagają od respondentów większej ilości czasu, gdyż są bardziej wymagające.

Wykorzystanie pytań dotyczących skali

W ankietach warto stosować skale, gdyż odgrywają one kluczową rolę i pomagają zmierzyć kierunek odpowiedzi respondentów. Włączenie 5 lub 7-punktowej skali odpowiedzi z przeciwległymi kończynami może pomóc w uzyskaniu szczegółowych informacji bez konieczności stosowania pytań otwartych. Warto stosować skale pytań, które będą nieparzyste.

Tworzenie kopii zapasowej ankiety online

Ponieważ utrata danych może nastąpić w dowolnym momencie, zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych ankiet online i ich odpowiedzi. Po zakończeniu pracy z kopią zapasową możesz usunąć stare ankiety, które nie otrzymują już odpowiedzi.

Zwiększanie liczby odpowiedzi na ankiety online

Zanim rozpoczniesz proces badania, ważne jest, aby w pełni zrozumieć swoich klientów. Przed przeprowadzeniem ankiety online upewnij się, że posiadasz właściwe dane kontaktowe do swoich respondentów, ponieważ pomagają one zwiększyć odsetek odpowiedzi w Twoich ankietach. Doceniaj również klientów za ich cenny udział w ankiecie.

Ponieważ większość klientów nie chciałaby angażować się w ankiety online, które są zbyt długie lub nieistotne, należy wziąć pod uwagę czas poświęcony przez respondentów. Dając swoim klientom szacunkowy czas ukończenia ankiety, możesz ich przekonać do wzięcia udziału w ankiecie online.

Nie da się zaprzeczyć, że wysyłanie ankiet pocztą elektroniczną jest najlepszym sposobem dotarcia do respondentów. Warto użyć różnych kanałów dotarcia do wybranej grupy respondentów. Możemy umieścić ankietę online na różnego rodzaju portalach społecznościowych, czy także możemy wysłać linki do ankiety drogą mailową. Im więcej osób zobaczy naszą ankietę tym większa jest szansa na uzyskanie dużej liczby wyników. W ten sposób możesz wzbudzić ciekawość wśród swoich respondentów i skończy się na tym, że wypełnią Twoją ankietę online.

Warto skupić się na swojej grupie docelowej rozpowszechniając ankietę online. Warto się zastanowić, jak najłatwiej dotrzeć do respondentów. Układając ankietę online musimy pamiętać o szacunku dla osób wypełniających nasze badanie i umieścić w nim tylko kluczowe pytania, aby nie marnować czasu respondentów.

sondaz24.pl
Telefon