Jak przygotowuje się badania rynku farmaceutycznego?

Badania rynku farmaceutycznego są niezbędna dla firm z tego sektora, bowiem konkurencja na nim jest naprawdę duża. Jak jednak z bliska wygląda procedura ich przeprowadzania?

Określenie celu badania

Badanie rynku farmaceutycznego musi mieć określony cel, czyli hipotezę, którą chce się poddać analizie. Jednym z takich celów może być sprawdzenie, jak duże jest zapotrzebowanie na konkretny lek, a tym samym jakiego wolumenu sprzedaży można oczekiwać oraz jak wzmocnić przekazy marketingowe.

Wybór metody badawczej

Kolejnym etapem jest wybór najlepszej metody, która pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania. W tym przypadku niezbędna jest pomoc ekspertów w zakresie statystyki, którzy zagwarantują, że metodyka badania będzie wykonana prawidłowo.

Na tym etapie planuje się również dobór grupy docelowej, której liczebność będzie zależała od wybranej techniki badawczej. W przypadku choćby wywiadów grupowych, liczebność będzie zdecydowanie niższa niż np. w badaniach CAWI. W tych ostatnich badanie rynku farmaceutycznego może trafić nawet do kilkuset osób.

Jak jednak wybrać odpowiednią metodę do konkretnego pytania? Na szczęście pomogą w tym eksperci przeprowadzający analizę i takie usługi świadczy m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które realizuje również badania kliniczne oraz obserwacyjne dla firm sektora farmaceutycznego.

Przygotowanie badania rynku farmaceutycznego

Kolejny krok to przygotowanie kwestionariuszy, które później trafią do ankietowanych. Etap ten jest równie ważny, aby móc otrzymać rzetelne wyniki i później móc wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. W tej fazie również jest to rola ekspertów, którzy powinni aktywnie współpracować ze zleceniodawcami, aby sprostać ich oczekiwaniom.

Od tego, jak skrupulatnie zostanie przygotowane badanie rynku farmaceutycznego zależeć będzie, czy firma uzyska rzetelne wyniki. Jeśli poszukują Państwo firmy z dużym doświadczeniem, która pomoże w realizacji projektu, zachęcamy do współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat® działającym na rynku od 16 lat.

sondaz24.pl
Telefon