Cele przeprowadzania badań online

 

Badania online dają przedsiębiorstwom możliwość pozyskania szeregu użytecznych danych i to na temat różnych aspektów działalności. W jakich dokładnie celach się je wykonuje i dlaczego warto zainwestować fundusze w ich realizację?

Badanie znajomości marki

Jednym z celów realizacji badań online jest sprawdzenie znajomości marki, zwłaszcza na tle rynkowych konkurentów. To ważny aspekt, bowiem znajomość oraz świadomość istnienia przedsiębiorstwa w większości przypadków przekładają się bezpośrednio na zaufanie do niego i tym samym na to, jak duża grupa konsumentów sięga po jego produkty.

Celem jest w tym przypadku to, aby wysoka była spontaniczna świadomość przedsiębiorstwa. Będzie to oznaczało, że w danej kategorii produktów konkretna firma przychodzi konsumentom na myśl bez dodatkowej pomocy, co może świadczyć m.in. o właściwie prowadzonych przez nią działaniach promocyjnych.

Sprawdzanie elastyczności cenowej klientów

Na wybór konkretnego produktu ma wpływ wiele czynników, od renomy marki, przez jakość artykułu, aż po cenę. Ta ostatnia ma w tym przypadku istotne znaczenie, dlatego też musi być ona określona także w oparciu o możliwości konsumentów. Warto je sprawdzić właśnie dzięki badaniu online, badając tym samym elastyczność cenową klientów.

Można to zrobić za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowało się już ponad 150 tys. osób ankietowanych podzielonych według szeregu różnych kryteriów. Co ważne, mają oni ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na ankiety, dlatego też zleceniodawca bardzo szybko uzyskuje rezultaty i tym samym może wdrożyć odpowiednią strategię cenową dla swoich produktów.

Poznanie zwyczajów zakupowych klientów

Poznanie zwyczajów zakupowych klientów oraz ich motywów działań to absolutna podstawa do tego, by firma podejmowała skuteczne działania sprzedażowe. Także i tutaj znakomitym źródłem informacji będą badania online, za pośrednictwem których można dowiedzieć się:

Dzięki pozyskaniu takich informacji, zwłaszcza w przypadku słabo rozwiniętych sektorów, firma może zyskać przewagę konkurencyjną nad najbliższymi rywalami i lepiej planować swoje długoterminowe działania.

Sprawdzanie skuteczności identyfikacji wizualnej marki

Na markę składa się wiele elementów wizualnych, od logotypu, przez kolorystykę, aż po opakowania, w których oferowane są artykuły. Ich wygląd powinien być spójny z wizerunkiem marki, powinien również nieść ze sobą szereg innych informacji, np. o tym, do kogo kierowane są dane produkty.

Takie elementy również sprawdza się dzięki badaniom online, bowiem w tego typu ankietach można umieszczać różnego rodzaju materiały wizualne oraz badać ich skuteczność.

Celów przeprowadzania badań online jest jak widać naprawdę wiele i dają one naprawdę szereg możliwości na uzyskanie od klientów wielu kluczowych dla biznesu informacji.

sondaz24.pl
Telefon